Trụ sở Đài Truyền Hình Việt Nam - VTV

Theo loại công trình: Trụ sở, Văn phòng

Chủ đầu tư: Đài Truyền Hình Việt Nam

Địa điểm: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

M&E Designer: NTT (Nhật Bản)

Sản phẩm: Thermobreak® sheetThermobreak® TubeThermobreak® AcoustiPlus™

Nhà thầu thi công: R.E.E M&E

Thời gian thi công: 2016